Nyanställd på ekonomi/administration

Britt-Marie har gått i pension och nu har vi anställt Karin Mitman. Karin träffar du vardagar melllan kl. 8-12. Välkommen till oss Karin!